Sędziowie

Po zebraniu sędziów w dniu 4 lutego 2023r. w Pruszkowie ukonstytuowało się nowe Kolegium Sędziowskie:
  
Skład Kolegium Sędziów:
Andrzej Lewandowski – Przewodniczący – tel. 608895955
Zbigniew Ruzik – Z-ca Przewodniczącego
Anna Biernacka – Członek Kolegium
Karolina Chojecka – Członek Kolegium
 
Komisja Obsad:
Zbigniew Ruzik – Przewodniczący
Anna Biernacka – Z-ca Przewodniczącego
Karolina Chojecka – Członek
 
Komisja Szkoleniowa:
Karolina Chojecka – Przewodnicząca
Marek Sołtysiak – Z-ca Przewodniczące
 
Komisja Dyscyplinarna:
Anna Biernacka – Przewodnicząca
Mirosław Krasnowiecki – Z-ca Przewodniczącej
Andrzej Lewandowski – Członek
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Buy now