Sprawy sportowe

Dofinansowanie SZKOLENIA MŁODIEŻY ODBYWA SIĘ w ramach Kolarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego (KOSS) oraz Programu Szkolenia Kadr Wojewódzkich w województwie mazowieckim. KOSS jest to program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Środki przyznawane są poszczególnym klubom na podstawie procentowego udziału wszystkich zdobytych punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego w odniesieniu do punktów zdobytych przez województwo mazowieckie. Środki mogą zostać przeniesione z jednej puli na drugą, na wniosek prezesa klubu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Trenera Koordynatora w zakresie realizacji Programu Szkolenia Kadr Wojewódzkich w województwie mazowieckim oraz Trenera Koordynatora Kolarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego i zatwierdzeniu przez Zarząd MWZKol.

Link do Ranking Systemu Sportu Młodzieżowego -> https://ssm.insp.waw.pl/

Regulamin Część A – regulamin ogólny współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej na 2022 rok 

->https://ssm.insp.waw.pl/file/3270

Regulamin Cześć B – regulaminy poszczególnych kategorii wiekowych na 2022 rok

Regulamin Część C – regulaminy szczegółowe w Systemie Sportu Młodzieżowego na 2022 rok

-> https://ssm.insp.waw.pl/file/3726

Trenerem koordynatorem w naszym okręgu jest koordynatorką jest Pani Aleksandra Klimczak tel. 661193269

Buy now